برنامه تلویزیونی Weekl_y Idol

post area

 برنامه تلویزیونی Weekl_y Idol

کل قسمت های سال ۲۰۱۵٫۶ اضافه شد

قسمت  ۳۱۷ اضافه شد

 

عنوان : Weekly Idol
ژانر : برنامه تلویزیونی
شبکه : MBC Every1
تاریخ شروع پخش : July 23, 2011
زبان : کره ای

خلاصه برنامه :

برنامه ویکلی ایدل یه ورایتی شوی کمدی است از شبکه MBC Every 1 پخش میشه …. مجری های برنامه Jeong Hyeong-donو Defconnبودند. اما فعلن(از قسمت ۲۴۵ به بعد) به جای هیونگدون، هانی از گروه اکساید و هیچول از گروه سوجو در برنامه حضور دارند. برنامه به این صورت است که در هر قسمت، تعدادی از آیدلا رو دعوت میکنن و بازی هایی رو انجام میدن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy

قسمت ۲۶۰ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان های قسمت ۲۶۰ : Kim Sung-kyu (Infinite), Yoon Bo-mi (Apink), Ilhoon (BtoB), Jackson (Got7)

قسمت ۲۶۱ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان های قسمت ۲۶۱ : BtoB, Got7, GFriend, TWICE

قسمت ۲۶۲ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان های قسمت ۲۶۲ : BtoB, Got7, GFriend, TWICE

قسمت ۲۶۳ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان های قسمت ۲۶۳ : Oh My Girl, Got7

قسمت ۲۶۴ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۴ : Dahyun (Twice), SinB (GFriend), Jackson (Got7), and Jooheon (Monsta_X)

قسمت ۲۶۵ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۵ : NCT 127

قسمت ۲۶۶ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۶ : I.O.I

قسمت ۲۶۷ : کیفیت ۴۸۰ | اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۷ : Red Velvet

قسمت ۲۶۸ :آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰| کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود: کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۸ : –

قسمت ۲۶۹ :آپلودبوی: کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود: کیفیت ۴۸۰| کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۶۹ : Infinite

قسمت ۲۷۰: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۰ : Got7

قسمت ۲۷۱: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۱ : Apink

قسمت ۲۷۲: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۲ : SHINee

قسمت ۲۷۳: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۳ : Dal Shabet, DIA

قسمت ۲۷۴: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۴ : TWICE

قسمت ۲۷۵: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۵ : I.O.I, Red Velvet

قسمت ۲۷۶: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۶ : BtoB

قسمت ۲۷۷: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۷ : BLACKPINK

قسمت ۲۷۸: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۸ : Kyuhyun(Super Junior), Dahyun(TWICE),SinB(Gfriend)Jackson(GOT7) and Jooheon(MONSTA X).

قسمت ۲۷۹: آپلودبوی:کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۷۹ : ASTRO

قسمت ۲۸۰: آپلودبوی:کیفیت ۵۴۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۸۰ : Sechs Kies

قسمت ۲۸۱: آپلودبوی:کیفیت ۵۴۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۸۱ : Sechs Kies

قسمت ۲۸۲: آپلودبوی:کیفیت ۵۴۰ |کیفیت ۷۲۰ |عصر آپلود :کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰| اسکرین شات

مهمان قسمت ۲۸۲ : Lee Jin-ah, Jung Seung-hwan, Kwon Jin-ah, Sam Kim

قسمت ۲۸۳: آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۳ : Jackson (Got7), Jooheon (Monsta X), Junhyung (Beast, Around US)

قسمت ۲۸۴ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۴ : BIGBANG

قسمت ۲۸۵ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۵ : BIGBANG

قسمت ۲۸۶ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۶ : Shinhwa

قسمت ۲۸۷ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۷ : Shinhwa

قسمت ۲۸۸ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۸ : MOMOLAND, PENTAGON, VICTON

قسمت ۲۸۹ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۸۹ : NCT 127 + special appearance by BIGBANG

قسمت ۲۹۰ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۰ : Bolbbalgan4

قسمت ۲۹۱ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۱ : Cosmic Girls

قسمت ۲۹۲ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۲ : Lovelyz

قسمت ۲۹۳ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۳ : GFriend

قسمت ۲۹۴ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۴ : GOT7

قسمت ۲۹۵ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۵ : HIGHLIGHT

قسمت ۲۹۶ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۶ : HIGHLIGHT

قسمت ۲۹۷ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۷ : Monsta X

قسمت ۲۹۸ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۸ : Oh My Girl

قسمت ۲۹۹ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۲۹۹ : EXID

قسمت ۳۰۰ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۰ : Heechul (Super Junior), Hani (EXID), Ilhoon (BtoB), SinB (GFriend)

قسمت ۳۰۱ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۱ : WINNER

قسمت ۳۰۲ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۲ : CROSS GENE, SF9

قسمت ۳۰۳ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۳ : Twice

قسمت ۳۰۴ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۴ : Twice

قسمت ۳۰۵ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۵ : Triple H

قسمت ۳۰۶ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۶ :  iKON

قسمت ۳۰۷ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۷ :  Astro

قسمت ۳۰۸ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۰۸ :  Seventeen

قسمت ۳۰۹ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۰ :  Apink

قسمت ۳۱۰ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۰ :  BLACKPINK

قسمت ۳۱۱ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۱ :  Yoon Jong-shin, Kim Young-chul, Park Jae-jung, Min-seo, Yoo Yong-min

قسمت ۳۱۲ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۲: B.I.G, MAP6, Matilda

قسمت ۳۱۳ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۳: MAMAMOO, GFriend

مهمان قسمت ۳۱۳: MAMAMOO, GFriend

قسمت ۳۱۴ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۴ : Turbo

قسمت ۳۱۵ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۵ : Wanna One

قسمت ۳۱۶ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۶ : Wanna One

قسمت ۳۱۷ : آپلودبوی: کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰ | عصر آپلود : کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

مهمان قسمت ۳۱۷ : Sunmi, Kim Chung-ha

——————————————————————–

——————————————————————–

درخواستی

Weekly.Idol.E18.ENG.SUB.mp4 – ۸۶ MB
Weekly.Idol.E33.ENG.SUB.mp4 – ۶۵٫۲ MB

Weekly.Idol.E105.mp4 – ۲۸۴٫۶ MB

Weekly.Idol.E113.ENG.SUB.mp4 – ۲۸۸٫۱ MB

۱۲۰ [ENG SUB] 131106 MBC Weekly Idol – IU cut.mp4 – ۱۸۰٫۹ MB
۱۲۱ [ENG SUB] 131113 MBC Weekly Idol – IU cut.mp4 – ۲۸۱٫۸ MB

Weekly.Idol.E125.ENG.SUB.mp4 – ۳۳۳٫۳ MB
Weekly.Idol.E126.ENG.SUB.mp4 – ۲۶۷ MB

Weekly.Idol.E130.ENG.SUB.mp4 – ۱۶۴٫۵ MB

Weekly.Idol.E142.ENG.SUB.mp4 – ۵۰۱٫۴ MB
Weekly.Idol.E156.ENG.SUB.mp4 – ۲۷۸٫۴ MB
Weekly.Idol.E157.ENG.SUB.mp4 – ۱۹۷٫۶ MB
Weekly.Idol.E158.ENG.SUB.mp4 – ۴۷۱٫۳ MB
Weekly.Idol.E160.ENG.SUB.mp4 – ۱۷۴٫۱ MB
Weekly.Idol.E168.ENG.SUB.mp4 – ۳۰۶٫۷ MB
Weekly.Idol.E171.ENG.SUB.mp4 – ۳۰۱ MB

Weekly.Idol.E179.ENG.SUB.mp4 – ۳۸۸٫۱ MB
Weekly.Idol.E187.ENG.SUB.mp4 – ۴۶۱٫۵ MB

WeeklyIdol E200.mp4 – ۴۹۸٫۸ MB
WeeklyIdol E201.mp4 – ۵۹۵٫۱ MB

Weekly.Idol.E210.ENG.SUB.mp4 – ۵۹۶٫۲ MB
Weekly.Idol.E218.ENG.SUB.mp4 – ۷۵۷٫۶ MB
Weekly.Idol.E228.ENG.SUB.mp4 – ۳۴۵٫۷ MB
Weekly.Idol.E230.ENG.SUB.mp4 – ۵۸۱٫۹ MB
Weekly.Idol.E242.ENG.SUB.mp4 – ۵۵۳٫۳ MB

Weekly.Idol.E255.ENG.SUB.mp4 – ۳۲۹٫۲ MB
Weekly.Idol.E256.ENG.SUB.mp4 – ۴۸۰٫۶ MB
Weekly.Idol.E257.ENG.SUB.mp4 – ۵۲۰٫۵ MB
Weekly.Idol.E258.ENG.SUB.mp4 – ۵۲۷ MB
Weekly.Idol.E259.ENG.SUB.mp4 – ۵۱۰٫۸ MB

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور سریال های کره ای رایگان

قسمت ۲۶۰

قسمت ۲۶۱

قسمت ۲۶۲

قسمت ۲۶۹

قسمت ۲۷۰

قسمت ۲۷۲

قسمت ۲۹۵

——————————————————————–

دانلود زیرنویس انگلیسی

قسمت ۲۶۳ تا ۲۶۵

قسمت ۲۶۹

 قسمت ۲۷۱

قسمت ۲۷۲

قسمت ۲۷۵ و ۲۷۶

قسمت ۲۸۴ و ۲۸۵

قسمت ۲۹۵

 

سال ۲۰۱۵

Weekly Idol – ۱۵۰۱۲۱ – Mad Clown, Junggigo, Joo Young.mp4 – ۳۵۱٫۸۶ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۳۲۵ – Boyfriend_1.mp4 – ۲۶٫۵۱ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۳۲۵ – Boyfriend_2.mp4 – ۳۰٫۸۴ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۳۲۵ – Boyfriend_3.mp4 – ۴۵٫۶۲ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۴۰۱ – APINK.mp4 – ۳۶۳٫۲۵ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۶۱۷ – BTS_1.mp4 – ۳۵٫۲۴ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۶۱۷ – BTS_2.mp4 – ۴۴٫۱ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۶۱۷ – BTS_3.mp4 – ۴۰٫۷۹ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۷۲۹ – BEAST.mp4 – ۲۶۱٫۷۹ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۸۱۲ – Wonder Girls.mp4 – ۳۶۸٫۴ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۸۱۹ – SNSD.mp4 – ۳۲۸٫۱۲ MB

[ENG SUB] 150826 Weekly Idol Ep 213 Girls Generation
Weekly Idol – ۱۵۰۹۱۶ – Monsta-X.mp4 – ۱۰۳٫۸۳ MB
Weekly Idol – ۱۵۰۹۳۰ – CNBlue.mp4 – ۲۵۸٫۸۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۰۱۴ – GOT7.mp4 – ۱۰۷٫۶۹ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۰۲۸ – Seventeen.mp4 – ۱۱۲٫۲۳ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۱۱۱ – Brown Eyed Girls.mp4 – ۲۶۲٫۷۱ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۱۱۸ – N.Flying_1.mp4 – ۴۲٫۱ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۱۱۸ – N.Flying_2.mp4 – ۴۳٫۷۸ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۱۱۸ – N.Flying_3.mp4 – ۳۴٫۷۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۱۲۵ – EXID.mp4 – ۲۵۳٫۷۸ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۰۲ – VIXX.mp4 – ۱۳۲٫۳۲ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۰۹ – Twice.mp4 – ۱۶۵٫۳۵ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۱۶ – BTS.E299.mkv – ۱۹۸٫۰۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۲۳ – TWICE.E230.mkv – ۲۲۶٫۲۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۳۰ – Awards_1.mp4 – ۶۲٫۱۲ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۳۰ – Awards_2.mp4 – ۶۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۳۰ – Awards_3.mp4 – ۶۰٫۷ MB
Weekly Idol – ۱۵۱۲۳۰ – Awards_4.mp4 – ۵۳٫۳۳ MB

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال ۲۰۱۶

Weekly Idol – ۱۶۰۱۰۶ – LOVELYZ.mp4 – ۱۶۱٫۳۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۱۱۳ – UP10TION.mkv – ۱۷۰٫۹ MB
Weekly idol – ۱۶۰۱۲۰ – Dalshabet.mkv – ۹۶٫۲۵ MB
Weekly idol – ۱۶۰۱۲۷ – The Legend
Weekly Idol – ۱۶۰۸۱۰ – Oh My Girl.mp4 – ۲۲۸٫۷۹ MB

Weekly Idol – ۱۶۰۸۱۷ – Idol is Best_1.mp4 – ۱۴۹٫۳۸ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۸۱۷ – Idol is Best_2.mp4 – ۱۴۶٫۱۱ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۸۲۴ – monstax . G friend. Twice 127_1.mp4 – ۱۴۳٫۸۱ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۸۲۴ – monstax . G friend. Twice 127_2.mp4 – ۱۴۰٫۴۴ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۸۳۱ – I.O.I_1.mp4 – ۱۶۷٫۲۳ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۸۳۱ – I.O.I_2.mp4 – ۱۷۰٫۲۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۹۰۷ – Red Velvet.mp4 – ۱۹۷٫۴۶ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۹۱۴ Chuseok Special ‘Best of Best Weekly Idol’_۱٫mp4 – ۱۴۳٫۸۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۹۱۴ Chuseok Special ‘Best of Best Weekly Idol’_۲٫mp4 – ۱۴۰٫۲۷ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۹۱۴ Chuseok Special ‘Best of Best Weekly Idol’_۲_۲٫mp4 – ۱۴۰٫۲۷ MB

۱۶۰۹۲۱ Weekly Idol EP 269 – INFINITE_480p.mp4 – ۳۵۴٫۱ MB
۱۶۰۹۲۸ Weekly Idol EP 270 FULL – GOT7_360p.mp4 – ۲۳۹٫۵ MB
۱۶۱۰۰۵ Weekly Idol FULL EP 271 – APINK_2C Doni_s Return_480p.mp4 – ۲۷۱٫۶ MB
۱۶۱۰۱۲٫Weekly Idol Ep272-SHINee_720.mp4 – ۴۸۸٫۱ MB
Weekly idol – ۱۶۰۴۰۶ – Heechul, Hani, Jackson, etc.mp4 – ۳۰۶٫۵۷ MB
Weekly idol – ۱۶۰۴۱۳ – Laboum.mp4 – ۱۱۵٫۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۴۲۰ – JYP_1.mp4 – ۱۲۷٫۳۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۴۲۰ – JYP_2.mp4 – ۱۱۸٫۷۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۵۰۴ – Twice.mp4 – ۱۸۹٫۶ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۵۱۱ – Lovelyz.mp4 – ۱۵۲٫۵۷ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۵۱۸ – AOA.mp4 – ۲۳۲٫۷۱ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۵۲۵ – Lee Hi.mp4 – ۳۳۵٫۹ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۶۰۱ – AKMU.mp4 – ۲۹۸٫۸۵ MB
Weekly Idol – ۱۶۰۶۰۸ – EXID, Jackson (Got7), Dahyun
۱۶۱۰۲۶ Weekly Idol EP 274 – TWICE_480p.mp4 – ۲۷۲٫۱ MBEng Sub

قسمت ۲۷۵ (I.O.I, Red Velvet) : 480p۷۲۰p

قسمت ۲۷۶ (Btob) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۷۷ (BLACK PINK) : اپلودبویعصر اپلودEng SubFarsi Sub

قسمت ۲۷۸ (TWICE Dahyun, Jackson, Jooheon) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۸۴ (Big Bang) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۸۵ (Big Bang) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۸۶ (SHINHWA) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۸۷ (SHINHWA) : اپلودبویعصر اپلود

قسمت ۲۸۸ (MOMOLAND, PENTAGON, VICTON) : عصر اپلود

قسمت ۲۸۹ (BIGBANG NCT 127 ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۰ (Bolbbalgan4 ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۱ (Cosmic Girls ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۲ (Lovelyz ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۳ (GFriend ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۴ (GOT7 ) :عصر اپلوداپلودبوی

قسمت ۲۹۵ ( HIGHLIGHT ) :عصر اپلوداپلودبوی

قسمت ۲۹۶ ( HIGHLIGHT ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۷ (Monsta X ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۸ (Oh My .Gi.rl ) :عصر اپلود

قسمت ۲۹۹ (EXID ) :عصر اپلود

مهمان قسمت ۳۰۰ : Heechul (Super Junior), Hani (EXID), Ilhoon (BtoB), SinB (GFriend)

قسمت ۳۰۰ : عصر اپلود

قسمت ۳۰۱ (WINNER ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۲ (CROSS GENE, SF9 ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۳ (Twice ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۴ (Twice ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۵ (Triple H ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۶ (iKON ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۷ (Astro ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۸ (Seventeen ) :عصر اپلود

قسمت ۳۰۹ (Apink ) :عصر اپلود

قسمت ۳۱۰ (BLACKPINK ) :عصر اپلود

قسمت ۳۱۱ (Yoon Jong-shin, Kim Young-chul, Park Jae-jung )

:عصر اپلود

قسمت ۳۱۲ (B.I.G, MAP6, Matilda ) :عصر اپلود

قسمت ۳۱۳ (MAMAMOO, GFriend ) :عصر اپلود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس فارسی

E261E269E275E284E285

 

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور سریال های کره ای رایگان

قسمت ۲۶۰

قسمت ۲۶۱

قسمت ۲۶۲

قسمت ۲۶۹

قسمت ۲۷۰

قسمت ۲۷۲

قسمت ۲۹۵

——————————————————————–

دانلود زیرنویس انگلیسی

قسمت ۲۶۳ تا ۲۶۵

قسمت ۲۶۹

 قسمت ۲۷۱

قسمت ۲۷۲

قسمت ۲۷۵ و ۲۷۶

قسمت ۲۸۴ و ۲۸۵

قسمت ۲۹۵

قسمت ۳۱۵

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
18 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
park woran
park woran
5 سال قبل

لطفا زیرنویس فارسی قسمت ۲۹۷ رو هم اضافه کنید.ممنون

Elham
Elham
5 سال قبل

سلام … لطفا قسمت ۳۱۵و ۳۱۶ که واناوان هستو ترجمه کنید

رز
رز
5 سال قبل

سلام مرسی از سایت خوبتون.اقا تروو خدا قسمت ۱۲۰و۱۲۱رو ترجمه کنید یا اگه جایی ترجمش کردن بگید من دان کنم

Tinasamety
Tinasamety
6 سال قبل

سلام خسته نباشید چرا زیر نویس قسمت ۲۶۱ قسمتی که got7/twice /girl friend /botb هستن زیر نویس تایمش خرابه هماهنگی نداره با فیلم 🙁 پشت سر هم نوشته ها میرن خب از کجا بفهمم کی چی میگه

آوین
آوین
6 سال قبل

لطفا زیرنویس فارسی قسمت ۲۷۷ رو بزارید

Z
Z
6 سال قبل

ببخشید برای سالای قبلو ندارید با زیرنویس فارسی، فقط ۲۰۱۵ و۲۰۱۶ رو دارید؟

هونهان
هونهان
6 سال قبل

سلام میشه زیرنویس فارسی قسمت ۲۶۵ رو بزارین با تشکر

dalaa
dalaa
6 سال قبل

سلام اگه میشه زیرنویس قسمت۲۱۸ رو بزارین خیلی ممنون

elena
elena
6 سال قبل

سلام ببخشید exo هم توی این برنامه هست؟ اگه هست کدوم قسمته