سریال کره ای تاریخی پادشاه عاشقه The King Loves 2017

post area

 سریال کره ای پادشاه عاشقه The King L@ves 2017

با بازی شیوان و یونا

نام: King L@ves
ژانر: عاشقانه ، تاریخی
تعداد قسمت: ۲۰
تاریخ پخش: Jul 10, 2017  ( دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ )
روز های پخش: دوشنبه و ۳ شنبه ها
شبکه پخش: MBC
کارگردان: Kim Yi-Ryung
جایگزین سریال: Lookout


بازیگران

Im Si-wan as Wang Won
پرنس گوریو : خوش قیافه و خوش سخن که جاه طلبی وبی رحمیش رو مخفی می کنه

Im Yoon-ah as Han Eun San
دختر ثروتمندترین مرد شهر؛ سان دارای زیبایی قابل توجه و جذابیت مرگبار.

Hong Jong-hyun as Wang Rin
دوست دوران کودکی و محافظ شاهزاده ، خیلی با وقار و مهربون و خوش قلب

خلاصه داستان
یک داستان غم انگیز عاشقانه بین سه شخصیت اصلی داستان شکل می گیرد

وون با بازی شیوان شاهزاده تاجدار گوریو ست. او صورت زیبایی دارد اما سودای پیروزی و فتح کردن دارد. او بهترین دوست وانگ رین با بازی هونگ جونگ-هیون است که از یک خانواده سلطنتی است و بادیگارد اوست. یون-سان زیبا با بازی یونا سر راه این دو مرد قرار میگیرد. او دختر یکی از, پولدارترین مردهای گوریو است. این سه نفر تبدیل به بهترین دوستهای هم میشوند, اما همه چیز تغییر پیدا میکنه بعد از اینکه وانگ وون و وانگ رین هر دو عاشق یون-سان شدند

مترجم متن : منا

    Im Shi Wan as Won
Yoon Chan Young as young Won
Im Yoon Ah as Eun San
Lee Seo Yun as young Eun San
Hong Jong Hyun as Rin
Nam Da Reum as young Rin
Oh Min Suk as Song In
Choo Soo Hyun as Ok Boo Yong
Park Hwan Hee as Dan
Jung Bo Suk as King Chungnyeol
Jang Young Nam as Queen Jangmok

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Teaser 1 – Teaser 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک های آپلودبوی

UploadBoy.com

سرور آپلودبوی
E01:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E02:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E03:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E04:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E05:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E06:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E07:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E08:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E09:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E10:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E11:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E12:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E13:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E14:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E15:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E16:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E17:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E18:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E19:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E20:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E21:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E22:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E23:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E24:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p

E25:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E26:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E27:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E28:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E29:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E30:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E31:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E32:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E33:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E34:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E35:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E36:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E37:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E38:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E39:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p
E40:   ۴۸۰p  –  ۵۴۰p  –  ۷۲۰p

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک های عصراپلود

قسمت ۰۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۴۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ های سریال کره ای پادشاه عاشق The King Loves 2017

http://rozup.ir/view/1408721/Untitled-1.gif

 

——————————————————————–

Roy Kim – The King Loves OST Part.

UploadBoy
۰۱٫ Starlight.mp3 – ۸٫۲ MB
۰۲٫ Starlight (Inst.).mp3 – ۸٫۲ MB
Upera
۰۱٫ Starlight.mp3 – ۸٫۱۵ MB
۰۲٫ Starlight (Inst.).mp3 – ۸٫۱۵ MB

Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2

UploadBOy
۰۱٫ But.mp3 – ۱۰٫۰ MB
۰۲٫ But (Inst.).mp3 – ۱۰٫۰ MB
Upera
۰۱٫ But.mp3 – ۹٫۹۸ MB
۰۲٫ But (Inst.).mp3 – ۹٫۹۸ MB

Kim Yeon Ji – The King Loves OST Part.3

UploadBoy
۰۱٫ 아시나요.mp3 – ۱۰٫۰ MB
۰۲٫ 아시나요 (Inst.).mp3 – ۱۰٫۰ MB
Upera
۰۱٫ 아시나요.mp3 – ۹٫۹۶ MB
۰۲٫ 아시나요 (Inst.).mp3 – ۹٫۹۶ MB

Im Si Wan – The King Loves OST Part.4

UploadBoy
۰۱٫ 내마음은.mp3 – ۹٫۶ MB
۰۲٫ 내 마음은 (Inst.).mp3 – ۹٫۶ MB
Upera
۰۱٫ 내마음은.mp3 – ۹٫۵۸ MB
۰۲٫ 내 마음은 (Inst.).mp3 – ۹٫۵۸ MB

LUNA – The King Loves OST Part.5

UploadBoy
۰۱٫ 말해줄래요.mp3 – ۹٫۴ MB
۰۲٫ 말해줄래요 (Inst.).mp3 – ۹٫۴ MB
Upera
۰۱٫ 말해줄래요.mp3 – ۹٫۳۸ MB
۰۲٫ 말해줄래요 (Inst.).mp3 – ۹٫۳۸ MB

===================

موزیک ویدیو

MV Roy Kim – The King Loves OST Part.1

UploadBoy
۷۲۰
MV Roy Kim – The King Loves OST Part.1 – ۷۲۰p.mp4 – ۳۷٫۹ MB
۴۸۰
MV Roy Kim – The King Loves OST Part.1 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۷٫۶ MB
Upera
۷۲۰
MV Roy Kim – The King Loves OST Part.1 – ۷۲۰p.mp4 – ۳۷٫۸۹ MB
۴۸۰
MV Roy Kim – The King Loves OST Part.1 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۷٫۶۰ MB

MV Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2

UploadBoy
۷۲۰
MV Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2 – ۷۲۰p.mp4 – ۲۹٫۱ MB
۴۸۰
MV Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۶٫۸ MB
Upera
۷۲۰
MV Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2 – ۷۲۰p.mp4 – ۲۹٫۱۰ MB
۴۸۰
MV Lee Hae Ri (Davichi) – The King in Love OST Part.2 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۶٫۸۴ MB

MV Im Si Wan – The King Loves OST Part.4

UploadBoy
۷۲۰
MV Im Si Wan – The King Loves OST Part.4 – ۷۲۰p.mp4 – ۳۸٫۰ MB
۴۸۰
MV Im Si Wan – The King Loves OST Part.4 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۰٫۵ MB
Upera

۷۲۰
MV Im Si Wan – The King Loves OST Part.4 – ۷۲۰p.mp4 – ۳۷٫۹۶ MB
۴۸۰
MV Im Si Wan – The King Loves OST Part.4 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۰٫۴۹ MB

 ——————————————————————–


ـــــــــــــــــــــــــ

دانلود آهنگ سریال The King Loves OST

Roy Kim – The King Loves OST Part.1

Uploadboy | Upera
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


دانلود زیرنویس فارسی سریال پادشاه عاشق The King Loves 2017

زیرنویس فارسی تمام قسمتها کلیک

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
57 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
غزل
غزل
5 سال قبل

سلام
لینک‌های دانلود از قسمت ۷ به بعد حذف شده😔😔

at
at
6 سال قبل

سلام میشه زیر نویس سریالو ب صورت یه فایل بزارید

at
at
6 سال قبل
پاسخ به  اعظم

خیلی ممنون

زهرا
زهرا
6 سال قبل

سلام اعظم جون این اخرش چی شده دختر به کی رسید ؟ کسی مرد؟پسره شاه شد؟

صنم1427
صنم1427
6 سال قبل
پاسخ به  زهرا

سریالش خیلی مذخرف بود حیف وقتی که براش گذاشتم دختره اصلا معلوم نشد عاشق کدومشونه به نظرم دلش میخواست با هردوشون باشه…خخخخخ …کسی نمرد و پسره هم شاه نشد اخرشم تو رویاهاش بود نمیدونم دختره با رین دست همو گرفتن رفتن..این اخر سریال بود…

Atoosa
Atoosa
6 سال قبل

چقد طولانیه. چند قسمته کلا؟؟!!!

Phantom
Phantom
6 سال قبل

سلام.ببخشید چرا زیر نویس قسمت ۳۵ رو گذاشتید ولی قسمت ۳۶ رو هنوز نزاشتید؟

مریم
مریم
6 سال قبل

سلام خسته نباشید خواهشا زیرنویس سریال چینی Startling by Each Step 2011را ترجمه کنید

Goli rahmati
Goli rahmati
6 سال قبل

سلام اعظم جون خوبی خسته نباشی میخواستم بپرسم جشنواره جدید نیومده؟

Goli rahmati
Goli rahmati
6 سال قبل

سلام هعظم جون خوبی خشته نباشی

Romina
Romina
6 سال قبل

مرسییییی اعظم جون . خسته نباشی آبجی ♥

Romina
Romina
6 سال قبل

اعظم جون آهنگ های این سریال هنوز منتشر نشد؟؟