سریال کره ای یک کلمه گرم One Warm Word

post area

دانلود رایگان سریال کره ای یک کلمه گرم – One Warm Word 2013

با بازی هان هی جین

عنوان: کلمات محبت آمیز / one warm wordَ

ژانر: عاشقانه / خانوادگی

تعداد قسمت: ۲۰

سال انتشار: ۲۰۱۳

زیرنویس فارسی دارد

داستان درمورد یک مربع عشقی قاطی پاتی بین چهار نفره.سونگ می کیونگ (کیم جی
سو) یک زن خانه داره و همسرش یو جه هاک ( جی جین هی) تاجره و همه همسایه
ها به زندگی اونا حسودیشون میشه. یک روز متوجه میشه که همسرش با نا یون جی (
هان های جین) راب…طه نام.ش.ر..و.ع داره برای همین اونا رو زیر نظر میگره

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

لینک جدید با کیفیت ۵۴۰ آپلود بوی

One.Warm.Word.E01.131202.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 216.0 MB
One.Warm.Word.E02.131203.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 221.0 MB
One.Warm.Word.E03.131209.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.6 MB
One.Warm.Word.E04.131210.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.1 MB
One.Warm.Word.E05.131216.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 225.4 MB
One.Warm.Word.E06.131217.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.7 MB
One.Warm.Word.E07.131223.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.4 MB
One.Warm.Word.E08.131224.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 225.0 MB
One.Warm.Word.E09.140106.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.7 MB
One.Warm.Word.E10.140107.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.8 MB
One.Warm.Word.E11.140113.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 224.9 MB
One.Warm.Word.E12.140114.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 223.4 MB
One.Warm.Word.E13.140120.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 232.8 MB
One.Warm.Word.E14.140121.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 231.3 MB
One.Warm.Word.E15.140127.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 232.5 MB
One.Warm.Word.E16.140128.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 232.4 MB
One.Warm.Word.E17.140203.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 232.5 MB
One.Warm.Word.E18.140204.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 231.1 MB
One.Warm.Word.E19.140217.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 255.9 MB
One.Warm.Word.E20.END.140224.HDTV.X264-LIMO – [Wiki Drama].mkv – 228.2 MB

دانلود از سرور آپلودبوی UploadBoy

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

پایان

——————————————————————–

 

دانلود از سرور آپلودباز UploadBaz

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

پایان

——————————————————————–

 دانلود با کیفیت ۵۴۰

EPISODE 01: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 02: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 03: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 04: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 05: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 06: firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 07: AlbaFile  | davva | uptobox
EPISODE 08: AlbaFile | davvas | uptobox
EPISODE 09: AlbaFile| davvas | uptobox
EPISODE 10 : AlbaFile| davvas | uptobox
EPISODE 11 : AlbaFile | davvas | uptobox
EPISODE 12 : AlbaFile | davvas | uptobox
EPISODE 13 : firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 14 : firedrive | davvas | uptobox
EPISODE 15 : firedrive | billionuploads | davvas | uptobox
EPISODE 16 : firedrive | billionuploads | davvas | uptobox
EPISODE 17 : firedrive | billionuploads | davvas | uptobox
EPISODE 18 : firedrive | billionuploads | davvas | uptobox
EPISODE 19 : sockshare | billionuploads | davvas | uptobox
EPISODE 20 :  billionuploads | davvas | uptobox

uploadboy.com
One Warm Word E01 [MKV].mkv – ۲۱۶٫۰ MB
One Warm Word E02 [MKV].mkv – ۲۲۱٫۰ MB
One Warm Word E03 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۶ MB
One Warm Word E04 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۱ MB
One Warm Word E05 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۴ MB
One Warm Word E06 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۷ MB
One Warm Word E07 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۴ MB
One Warm Word E10 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۸ MB
One Warm Word E11 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۹ MB
One Warm Word E12 [MKV].mkv – ۲۲۳٫۴ MB
One Warm Word E13 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۸ MB
One Warm Word E14 [MKV].mkv – ۲۳۱٫۳ MB
One Warm Word E15 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
One Warm Word E16 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۴ MB
One Warm Word E17 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
One Warm Word E19 [MKV].mkv – ۲۵۵٫۹ MB
One Warm Word E20 [MKV].mkv – ۲۲۸٫۲ MB
One Warm Word E8 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۰ MB
One Warm Word E9 [MKV].mkv – ۲۲۳٫۸ MB
One Warm Word E_ [MKV].mkv – ۲۳۱٫۱ MB
Filemoney.com
One Warm Word E01 [MKV].mkv – ۲۱۶٫۰ MB
One Warm Word E02 [MKV].mkv – ۲۲۱٫۰ MB
One Warm Word E03 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۶ MB
One Warm Word E04 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۱ MB
One Warm Word E05 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۴ MB
One Warm Word E06 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۷ MB
One Warm Word E07 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۴ MB
One Warm Word E10 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۸ MB
One Warm Word E11 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۹ MB
One Warm Word E12 [MKV].mkv – ۲۲۳٫۴ MB
One Warm Word E13 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۸ MB
One Warm Word E14 [MKV].mkv – ۲۰۵٫۹ MB
One Warm Word E15 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
One Warm Word E16 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۴ MB
One Warm Word E17 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
One Warm Word E19 [MKV].mkv – ۲۵۵٫۹ MB
One Warm Word E20 [MKV].mkv – ۲۲۸٫۲ MB
One Warm Word E8 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۰ MB
One Warm Word E9 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۷ MB
One Warm Word E_ [MKV].mkv – ۲۳۱٫۱ MB
Unlimitzone.com
.mkv.html]One Warm Word E01 [MKV].mkv – ۲۱۶٫۰ MB
.mkv.html]One Warm Word E02 [MKV].mkv – ۲۲۱٫۰ MB
.mkv.html]One Warm Word E03 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۶ MB
.mkv.html]One Warm Word E04 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۱ MB
.mkv.html]One Warm Word E05 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۴ MB
.mkv.html]One Warm Word E06 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۷ MB
.mkv.html]One Warm Word E07 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۴ MB
.mkv.html]One Warm Word E10 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۸ MB
.mkv.html]One Warm Word E11 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۹ MB
.mkv.html]One Warm Word E12 [MKV].mkv – ۲۲۳٫۴ MB
.mkv.html]One Warm Word E13 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۸ MB
.mkv.html]One Warm Word E14 [MKV].mkv – ۲۳۱٫۳ MB
.mkv.html]One Warm Word E15 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
.mkv.html]One Warm Word E16 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۴ MB
.mkv.html]One Warm Word E17 [MKV].mkv – ۲۳۲٫۵ MB
.mkv.html]One Warm Word E18 [MKV].mkv – ۲۳۱٫۱ MB
.mkv.html]One Warm Word E19 [MKV].mkv – ۲۵۵٫۹ MB
.mkv.html]One Warm Word E20 [MKV].mkv – ۲۲۸٫۲ MB
.mkv.html]One Warm Word E8 [MKV].mkv – ۲۲۵٫۰ MB
.mkv.html]One Warm Word E9 [MKV].mkv – ۲۲۴٫۷ MB

منبع:آریرانگ فا

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت یازدهم
قسمت دوازدهم
قسمت سیزدهم
قسمت چهاردهم
قسمت پانزدهم
قسمت شانزدهم
قسمت هفدهم
قسمت هجدهم
قسمت نوزدهم
قسمت بیستم


دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور سریال های کره ای

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

قسمت دهم

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم

قسمت هفدهم

قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم

قسمت بیستم

پایان

زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
8 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
zara
zara
6 سال قبل

چطوره فیلمش؟

گیتی
گیتی
8 سال قبل

سلام ببخشی فرمت زیرنویس هاتونsub/idx،میشه با فرمت srt بزارین،ممنون

گیتی
گیتی
8 سال قبل

سلام لینک زیرنویسها فیلتره،میشه با پسوند srt بزارید .ممنون

ELNAZ
ELNAZ
8 سال قبل

سلام.
سایت فوق العاده ای دارید.

ببخشید لینک زیرنویس ها مشکل داره