سریال کره ای گلی در زندان The Flower in Prison ( کامل )

post area

سریال کره ای گلی در زندان The Flower in Prison

 

سریال کره ای گلی در زندان – The Flower in Prison

عنوان : گلی در زندان – The Flower in Prison – 옥중화
ژانر : تاریخی – ملودرام – حقوقی
کارگردان :  Lee Byung Hoon
نویسنده : Choi Wan Kyu
شبکه : MBC
تعداد قسمت ها : ۵۰
تاریخ پخش : ۲۰۱۶-Apr-30 to 2016-Oct-16
روزهای پخش : شنبه و یکشنبه ۲۲:۰۰
زبان : کره ای
محصول : کره جنوبی
زیرنویس : فارسی

بازیگران :

Jin Se Yun
Jung Da Bin
Go Soo
Jung Joon Ho
Park Joo Mi
Jun Kwang Ryul
Kim Mi Sook

خلاصه داستان :

سریال کره ای گل در زندان درباره ی دختری است که در دوره چوسان در زندان به دنیا می آید.

دانلود کلیپ معرفی سریال

تیزر ۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک های اختصاصی وبسایت sse7en1 آپلودبوی

<<لینک های دانلود>>

====================

قسمت ۰۱ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۳ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۴ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۵ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۶ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۷ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۸ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۹ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۱ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۲ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۳ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۴ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۵ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۶ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۷ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۸ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۳۹ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۱ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۲ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۳ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۴ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۵ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۶ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۷ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۸ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۴۹ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۵۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۵۰ >> کیفیت ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

====================

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy

کیفیت  ۵۴۰

قسمت اول : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت دوم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت سوم : : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت چهارم : کیفیت ۴۸۰ |کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت پنجم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت ششم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت هفتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت هشتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت نهم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت دهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت یازدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت دوازدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت سیزدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت چهاردهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت پانزدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت شانزدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت هفدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت هجدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت نوزدهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیستم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و یکم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و دوم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و سوم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و چهارم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و پنجم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و ششم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ |

قسمت بیست و هفتم : کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت بیست و هشتم : کیفیت ۴۸۰   | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت بیست و نهم : کیفیت ۴۸۰   | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی ام : کیفیت ۴۸۰   | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و یکم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و دوم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و سوم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و چهارم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و پنجم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و ششم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و هفتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و هشتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت سی و نهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهلم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و یکم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و دوم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و سوم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و چهارم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و پنجم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و ششم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و هفتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و هشتم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت چهل و نهم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت پنجاه : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

قسمت پنجاه و یکم : کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۵۴۰ | اسکرین شات

 ——————————————————————–

لینک های اختصاصی وبسایت sse7en1 ترین بیت

ترین بیت - آپلود نامحدود فایل و عکس

۵۴۰P|+200 MB

برای ورود به پوشه دانلود از سرور ترین بیت کلیک کنید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لینک های اختصاصی وبسایت سون دی ال

۷۲۰P|+300 MB

E01| E02 | E03| E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10

 E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20

E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30

E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40

E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50

E51

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


منبع : کره فا

قسمت ۰۱
قسمت ۰۲
قسمت ۰۳
قسمت ۰۴
قسمت ۰۵
قسمت ۰۶
قسمت ۰۷
قسمت ۰۸
قسمت ۰۹
قسمت ۱۰
قسمت ۱۱
قسمت ۱۲
قسمت ۱۳
قسمت ۱۴
قسمت ۱۵
قسمت ۱۶
قسمت ۱۷
قسمت ۱۸
قسمت ۱۹
قسمت ۲۰
قسمت ۲۱
قسمت ۲۲
قسمت ۲۳
قسمت ۲۴
قسمت ۲۵
قسمت ۲۶
قسمت ۲۷
قسمت ۲۸
قسمت ۲۹
قسمت ۳۰
قسمت ۳۱
قسمت ۳۲
قسمت ۳۳
قسمت ۳۴
قسمت ۳۵
قسمت ۳۶
قسمت ۳۷

قسمت ۳۸
قسمت ۳۹
قسمت ۴۰
قسمت ۴۱
قسمت ۴۲
قسمت ۴۳
قسمت ۴۴
قسمت ۴۵
قسمت ۴۶
قسمت ۴۷

قسمت ۴۸

قسمت ۴۹
قسمت ۵۰
قسمت ۵۱

دانلود تمامی آهنگ های سریال
——————————————————————–

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
261 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
عباس
عباس
5 سال قبل

سلام اعظم خانم و زحمت کشان این سایت خیلی خوب واقعا خسته نباشین.
لینک های اختصاصی وبسایت sse7en1 آپلودبوی و لینک های اختصاصی وبسایت سون دی ال و لینک های اختصاصی وبسایت sse7en1 ترین بیت
خراب است .
با تشکر

sadegh
sadegh
5 سال قبل

سریال خوبی بود ولی زیادی کشش میداد میتونست توی قسمت های کمتری سریال رو جمع کنه

nazanin
nazanin
7 سال قبل

salam
link ghesmat haye 22-32-33-35 kharabe az tamome server haee k gozashte bodid ham emtehan kardam. mamnoon misham residegi konid

مهرداد
مهرداد
7 سال قبل

سلام خسته نباشید.ممنون از زحماتتون.حیف شد که این سریال تموم شد من تازه عادت کرده بودم بهش . سریال قشنگی بود ولی میتونستن آخرشو خیلی بهتر تموم کنن.بعضی از شخصیت های سریال آخرش معلوم نشد چی شدن.من آخر این سریال فقط دلم به حال یه نفر سوخت و اون دختر بانو جونگ نان جونگ بود.بیچاره از اول سریال که همش چوب کارهای پدر و مادرشو خورد ولی خودش خیلی با پدر و مادرش فرق میکرد .از اول عاشق یه نفر بود و به پای عشقشم تا آخر موند .پدر و مادرشو که از دست داد و ویلون شد.آخرش خوب نبود اون پسره انقدر بهش کم محلی کنه و اصلا بهش فکر نکنه و بی خیالش بشه.بیچاره همه چیزشو که به خاطر پدر و مادرش از دست داد.آخر سریال خیلی قشنگ میشد اگه پسره میرفت سراغش و بهش محبت میکرد.

رسول
رسول
7 سال قبل

کیفیت ۷۲۰p رو خودتون انکود کردین؟ ?:-)

سینا
سینا
7 سال قبل

با سلام
این مجموعه ۵۱ قسمتی است و قسمت ۵۱ هم در November 6, 2016پخش شده
منبع:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Flower_in_Prison

سجاد
سجاد
7 سال قبل

سلام … خسته نباشید
قشمت آخر کیفیت ۷۲۰ درست قرار داده نشده
لطفا بررسی کنید

باران
باران
7 سال قبل

سلام.خسته نباشید.یه سوال این سریال بیشتر از ۵۰ قسمته آیا؟؟؟؟؟؟ ? ?:-) ?:-) ?:-)

sadigh
sadigh
7 سال قبل

ابجی قسمت پنجا میره برای هفته دیگه احتمالش نیست با چهل ونه پخش بشه

کاربران ناشناس
کاربران ناشناس
7 سال قبل

Visitor Rating: 5 Stars