سریال کره ای کتاب خانوادگی گو gu family book

post area

دانلود سریال کره ای کتاب خانوادگی گو gu family book

پیشنهاد ویژه

لینک های اختصاصی ۵۴۰ و ۷۲۰ اضافه شد


کتاب خانواده گو
عنوان : Gu Family Book – 구가의서
کارگردان : شین وو چول
نویسنده : کانگ ایون کیونگ
شبکه : MBC
تعداد قسمت ها : ۲۴
ژانر : تاریخی – فانتزی – ملودرام
شروع پخش : آوریل ۲۰۱۳

 

 

بازیگران :

Lee Seung Gi as Choi Kang-Chi
Bae Suzy as Dam Yeo ul
Yoo Yun Suk as Park Tae Seo
Lee Sung Jae as Jo Gwan Woong
Han Chae Ah as Park Cheong jo
Park Sung Woong as Lee Soon Shin

خلاصه داستان :

چوی کانگ چی ( لی سونگ گی ) فقط نیمی از وجودش انسان است!! و میخواهد تلاش کند مثل یک انسان زندگی کند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

لینک های اختصاصی وبسایت sse7en1 اپلودبوی ۵۴۰

۵۴۰p|-200 MB

E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10
E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20

E21 | E22 | E23 | E24

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| لینک های دانلود سریال – لینک مستقیم |

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۰۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۱۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۲۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۲۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۲۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۲۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

| قسمت ۲۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – Arirang Fa

» دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ARYAN TRANSLATORS TEAM

» دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – GENERAL TEAM

» دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – WRT TEAM

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» دانلود موسیقی متن کامل سریال – پارت اول

» دانلود موسیقی متن کامل سریال – پارت دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانلود زیرنویس فارسی

منبع: generaleshop.com/forum
مترجم: سارا و مهسا

لینک دانلود:

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
قسمت پنجم
قسمت ششم
قسمت هفتم
قسمت هشتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت یازدهم
قسمت دوازدهم
قسمت سیزدهم
قسمت چهاردهم
قسمت پانزدهم
قسمت شانزدهم
قسمت هفدهم
قسمت هجدهم
قسمت نوزدهم
قسمت بیستم
قسمت بیست و یکم
قسمت بیست و دوم
قسمت بیست و سوم
قسمت آخر

 آهنگ های سریال :

Various_Artists_-_Gu_Family_Book_OST_CD1.rar

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
46 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Shina
Shina
4 سال قبل

سریال کتاب خانوادگی گو فصل دوم نداره؟

Mary
Mary
5 سال قبل

بااینکه ازقیافه پسره خوشم نمیومددد ولی دیدمش😀
خوب بود در کل

mehran
mehran
5 سال قبل

سلام خسته نباشید اعظم خانوم

میخواستم یچیزی تو مایه های همین سریال معرفی کنید
خودم گشتم نبود … چیزی نظرم رو جلب نکرد
دیدم شمام مورد پسندتون بود این سریال
گفتم شاید باز سراغ دارین همچین ژانر و محیطی

مرسی

mehran
mehran
5 سال قبل
پاسخ به  اعظم

ممنون

sadegh
sadegh
5 سال قبل

چرا سریالا اینطوری تموم میشن : هم این سریال و هم سریال عاشقان ماه توی هردوشون زنه میمیره . سریالی سراغ نداری که مثل پرنسس وی یانگ مرده آخرش بمیره ؟

کوثر عشق عاشقان ماه
کوثر عشق عاشقان ماه
5 سال قبل

اطاعت فرمانده قول میدم اولین نفری که بهش خبرشو بدم خودتی.واقعا ممنون که دعام میکنی دست گلت درد نکنه بابت هممممه چیز.

کوثر عشق عاشقان ماه
کوثر عشق عاشقان ماه
5 سال قبل

راستی لینکای مستقیم مبارررررک خخخ.خیلی کار خوبی کردی لینک مستقیم گذاشتی دست گلت درد نکنه.البته شما چه با لینک مستقیم چه بی لینک مستقیم عزیز دل منییییی.خخخخخ.امروز انقد استرس دارم معلوم نیس چی میگم نه؟خخخخ حسابی فیوز پروندم.

کوثر عشق عاشقان ماه
کوثر عشق عاشقان ماه
5 سال قبل

سلاااااام اجی اعظم گل خودم.وای اجی من فردا کنکور دارم ویکم میترسم بالاخره روز موعود فرا میرسد خخخخ.با این اصن وقت ندارم دلم خواس بیام اینجا واین دم کنکوری یه یه سلامی بهت بکنم.دلم برات خییییلی تنگ شده بود.اجی این شب جمعه ای دعام کن تو روخدا که خییلی محتاج دعاتم.راستی خیییییییییلی دوستت دارررررررم.

سیمیا
سیمیا
5 سال قبل

سلام اعظم جون.خدا قوت و خسته نباشید واسه کل زحماتی که میکشید.راستش کیفیت ۷۲۰ رو تو تمام سرورایی که بود چک کردم اما همه منقضی شده بود.امکانش هست لطفا تمدیدشون کنید.یه دنیا ممنون

آریا
آریا
6 سال قبل

سلام و خسته نباشید . قسمت ۱۸ در بخش کیفیت ۵۴۰ اختصاصی تکرار همون قسمت ۱۹ هست لطفا اصلاح بکنید .

آریا
آریا
6 سال قبل

سلام و خسته نباشید . قسمت ۱۳ در بخش کیفیت ۵۴۰ اختصاصی تکرار همون قسمت ۱۲ هست لطفا اصلاح بکنید .
با تشکر