سریال کره ای عشق شاهزاده خانم The Princess Man 2011

post area

دانلود سریال کره ای عشق شاهزاده خانم The Princess Man 2011

درخواستی

عنوان: شاهزاه ی من / Princess man
ژانر: عاشقانه / تاریخی
تعداد قسمت: ۲۴
سال انتشار: ۲۰۱۱

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–


خلاصه داستان

 

درباره ی یک داستان عاشقانه ی غم انگیز بین دختر شاهزاده سویانگ وپسر کیم جانگ سو است. پسر کیم جانگ سو، سونگ یو، یک مرد زیبا، بسیار عاقل و قابل احترام است. پرنسس سریونگ، دختر پادشاه سِجو، که به عنوان شاهزاده سویانگ شناخته می شود، یک بانوی شاد و سرزنده است . او بسیار کنجکاو، شجاع و با شهامت است. آن دو نفر فورا عاشق هم می شوند، اما بعد از مدتی متوجه می شوند که خانواده هایشان به شدت با هم دشمن هستند. این سریال به نوعی ورژن سریال” رومئو و ژولیت” در زمان سلسله چوسون است.

 

لینک های اختصاصی وبسایت sse7en با کیفیت ۴۵۰ آپلود بوی

| لینک های دانلود – لینک مستقیم |

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۴ پایانی – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| لینک های دانلود زیرنویس فارسی |

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – SRT

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – SUB / IDX

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

لینک های اختصاصی وبسایت sse7en با کیفیت ۴۵۰ ترین بیت

The Princess Man E01  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E02  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

 The Princess Man E03  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E04  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E05  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E06  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E07  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E08  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E09  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E10  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E11  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

 The Princess Man E12  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E13  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E14  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E15  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E16  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E17  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E18  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E19  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E20  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E21  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E22  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E23  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

The Princess Man E24  – [ www.sse7en.mihanblog.com ] .mkv

دانلود زیرنویس فارسی کامل

==========================================

دانلود  آهنگهای سریال

Baek_Ji_Young_-_The_Princess_Man_OST_Part.1.rar – 18.9 MB
Lee_Jung___Ha_Dong_Kyoon_-_The_Princess_Man_OST_Part.3.rar – 20.2 MB
Park_Jung_Min__SS501__-_The_Princess_Man_OST_Part.4.rar – 16.4 MB
Park_Wan_Kyu_-_The_Princess_Man_OST_Part.6.rar – 9.8 MB
Shin_Hye_Sung___Mi_-_The_Princess_Man_OST_Part.2.rar – 40.8 MB
Various_Artists_-_The_Princess_Man_OST_BGM.rar – 67.6 MB
Various_Artists_-_The_Princess_Man_OST_Japan_Version.rar – 143.9 MB
Yoon_Hwa_Jae_In_-_The_Princess_Man_OST_Part.5.rar – 8.5 MB

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
10 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
bahar
bahar
4 سال قبل

ببخشید زیر نویس ها با گفتن انها هماهنگ نیست

رز
رز
6 سال قبل

سلام اعظم جون اهنگ های این سریال حذف شدن میشه دوباره بزاریشون؟

Zahra .N
Zahra .N
6 سال قبل

سلام خسته نباشید نمیتونم دانلود کنم لطفا راهنمایی کنید با این که اشتراک هم خریدم ولی نمیتونم دانلود کنم ممنون.

پگاه
پگاه
6 سال قبل

سلام ممنون به خاطر سایت خوبتون.
این سریال کیفیت ۷۲۰p نداره؟

fatemeh
fatemeh
7 سال قبل

اعظم جون اخرش خوب تموم میشه؟