سریال کره ای دکتر اسب – Horse Doctor ( 360 + 720 )

post area

سریال کره ای دکتر اسب – Horse Doctor

 نام های انگلیسی : Horse Doctor | The Horse Healer | Veterinarian | The King’s Doctor
 نام های فارسی : دکتر اسب | شفاگر اسب | دامپزشک | دکتر پادشاه
 ژانر : تاریخی | پزشکی | عاشقانه 
 زیرنویس : فارسی و انگلیسی
 سال انتشار : ۲۰۱۲  تعداد قسمت ها : ۵۰
 امتیاز : ۷٫۶ / ۱۰  شبکه : MBC
 خلاصه داستان:  داستان پسر دامپزشکی در دوران چوسان که با پشتکار فراوان و فراز و نشیب هایی به مقام پزشک دربار میرسه …

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–

لینک های کیفیت ۷۲۰ کم حجم

uploadboy.com
Horse Doctor E01 121001 HDTV X264 720p-Baros.avi – ۲۲۵٫۳ MB
Horse Doctor E02 121002 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۵ MB
Horse Doctor E03 121008 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۰ MB
Horse Doctor E04 121009 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E05 121015 HDTV X264 720p-Baros.avi – ۲۲۵٫۰ MB
Horse Doctor E06 121016 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۵ MB
Horse Doctor E07 121022 HDTV X264 720p-Baros.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E08 121023 HDTV X264 720p-Baros.avi – ۲۲۴٫۸ MB
Horse Doctor E09 121029 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۵ MB
Horse Doctor E10 121030 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E11 121105 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E12 121106 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E13 121112 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E14 121113 HDTV H264 720p-KOR.avi – ۲۲۴٫۱ MB
Horse Doctor E15 121119 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E16 121120 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۷ MB
Horse Doctor E17 121126 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E19 121203 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۱ MB
Horse Doctor E20 121204 HDTTV XViD-HANrel.avi – ۲۲۴٫۲ MB
Horse Doctor E21 121210 HDTV XViD-HANrel.avi – ۲۲۴٫۵ MB
Horse Doctor E22 121211 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۰ MB
Horse Doctor E23 121217 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E24 1212_ HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۱ MB
Horse Doctor E25 121224 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E26 121225 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E27 130101 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۲ MB
Horse Doctor E28 130107 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۳٫۸ MB
Horse Doctor E29 130108 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E30 130114 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E31 130115 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۲ MB
Horse Doctor E32 130121 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E33 130122 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۵ MB
Horse Doctor E34 130128 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۸ MB
Horse Doctor E35 130129 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۲ MB
Horse Doctor E36 130204 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E37 130205 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E38 130211 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E39 130212 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E40 1302_ HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E41 130219 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۱ MB
Horse Doctor E42 130225 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۹ MB
Horse Doctor E43 130226 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E44 130304 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۸ MB
Horse Doctor E45 130305 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E46 130311 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۴ MB
Horse Doctor E47 130312 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۳ MB
Horse Doctor E48 1303_ HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۸ MB
Horse Doctor E49 130319 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۸ MB
Horse Doctor E50 END 130325 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۶ MB
Horse Doctor E18_ 121127 HDTV H264 720p-HANrel.avi – ۲۲۴٫۲ MB

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۰۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۱۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۲۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۳۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۱ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۲ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۳ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۴ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۵ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۶ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۷ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۸ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۴۹ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

| قسمت ۵۰ – لینک مستقیم |

کیفیت ۴۸۰P » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰P » دانلود با لینک مستقیم

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دانلود موسیقی متن تمام قسمت ها – پارت ۰۱

دانلود موسیقی متن تمام قسمت ها – پارت ۰۲

——————————————————————–

 

دانلود زیرنویس فارسی

برچسب ها

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
20 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سحر
سحر
5 سال قبل

سلام لینک قسمت ۴۰ حذف شده لطفا اصلاح بفرمائید. ممنون

nazanin
nazanin
7 سال قبل

salam. ghesmat 18 nist mishe eslah konid

vaghean bi naziri. mamnoon

صفورا
صفورا
7 سال قبل

ممنونم
حالا این سریال قشنگ و مهیج هست؟

صفورا
صفورا
7 سال قبل

سلام. اعظم جون میشه زیرنویس idx رو هم بزاری؟ میخوام داخل تلویزیون ببینم. اگه نداره میشه نرم افزار معرفی کنی که خودم زیرنویس رو به idx تبدیل کنم.
مرسی گلم

سجاد
سجاد
7 سال قبل

ممنون که می خواین دوباره قرار بدین
اگه ۷۲۰ بذارین خیلی عالی میشه

سجاد
سجاد
7 سال قبل

سلام ، روز بخیر و خسته نباشین
ممنون بابت قرار دادن کیفیت خوب این سریال
من دانلود این سریال رو امروز تموم کردم
حالا می خوام سریال درختی با ریشه های عمیق رو دانلود کنم ،قبلا فکر کنم رو سایتتون بود ولی الان هرچی میگردم پیداش نمی کنم ، لطفا راهنمایی کنید
ممنون

سجاد
سجاد
7 سال قبل

سلام
خیلی ممنون بابت لینک های جدید❤❤

سجاد
سجاد
7 سال قبل

سلام
ممنون که قسمت ۳ رو دوباره قرار بدین
ولی الان که نگاه کردم دیدم چند تا قسمت های دیگه هم همین مشکل رو دارن
اگه امکانش هست لطفا اونها رو هم درست کنید
واقعا خیلی ممنون میشم

سجاد
سجاد
7 سال قبل

سلام … خسته نباشین
قسمت ۳ رو اگه میشه دوباره تمدید کنین
خیلی ممنون

اکبر داداش
اکبر داداش
7 سال قبل

سلام ـسریال ایسان زیرنویسش زیاد خوب نیس قبلا فروشگاه آنا فیلم ترجمه کرده میخواستم بدونم فقط همین زیرنوییسو داره ؟