دانلود سریال دختر بازیگوشم ۲۰۱۷ My Sassy Girl

post area

 دانلود سریال دختر بازیگوشم ۲۰۱۷ My Sassy Girl

مشخصات سریال :

عنوان لاتین : د.ختر پرر.وی من ، My Sa.ssy G.irl
ژانر : تاریخی ، رماتیک
کارگردان : Oh Jin-Seok
نویسنده : Yoon Hyo-je
شبکه : SBS
تعداد قسمت ها : ۳۲
تاریخ پخش : May 29 , 2017 (دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶)
روزهای پخش : دوشنبه و سه شنبه ۲۲:۰۰
جایگزین : Whisper
بازیگران :

     Joo Won – Gyun-Woo
    Oh Yeon-Seo – Princess Hyemyung
    Kwak Hee-Sung – Park Chang-Whi
    Lee Jung-Shin – Kang Joon-Young
    Shim Hyung-Tak
    Jung Da-Bin – Gyun-Hee

درباره سریال :

در دوران چوسان یک رابطه رمانتیک بین یک ادم قلب سنگی بنام گیون وو و پرنسس هی میونگ باعث مشکلاتی میشه ..

مترجم متن : منا

——————————————————————–

دانلود با لینک مستقیم Vip

برای دریافت به پوشه کلیک کنید

——————————————————————–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Teaser 1Teaser 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لینک های آپلودبوی

UploadBoy.com

قسمت ۰۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰ 

قسمت ۰۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۰۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۱۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۳ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۴ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۵ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۶ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۷ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۸ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۲۹ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۰ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۱ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰

قسمت ۳۲ : ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۷۲۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک های دیگر

——————————————————————–

دانلود از سرور آپلودبوی – UploadBOy

کیفیت ۴۸۰ و ۵۴۰ و ۷۲۰

قسمت اول : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت دوم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت سوم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت چهارم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت پنجم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت ششم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت هفتم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت هشتم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت نهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت دهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت یازدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت دوازدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت سیزدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت چهاردهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت پانزدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت شانزدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت هفدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت هجدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت نوزدهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیستم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و یکم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و دوم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و سوم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و چهارم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و پنجم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و ششم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و هفتم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و هشتم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت بیست و نهم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت سی ام  : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت سی و یکم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

قسمت سی و دوم : کیفیت ۳۶۰ | کیفیت ۴۸۰  | کیفیت ۵۴۰  | کیفیت ۷۲۰

——————————————————————–

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اهنگ های سریال دختر پرر وی من ۲۰۱۷ My Sassy Girl

http://rozup.ir/view/1408721/Untitled-1.gif

The One – My Sassy Girl OST Part.1

UploadBoy
۰۱٫ 그대이기에 – 더 원(The One).mp3 – ۸٫۸ MB
۰۲٫ 그대이기에 (Inst.) – 더 원(The One).mp3 – ۸٫۸ MB
Upera
۰۱٫ 그대이기에 – 더 원(The One).mp3 – ۸٫۸۴ MB
۰۲٫ 그대이기에 (Inst.) – 더 원(The One).mp3 – ۸٫۸۴ MB

SE O – My Sassy Girl OST Part.2

UploadBoy
۰۱٫ 스르륵.mp3 – ۶٫۸ MB
۰۲٫ 스르륵 (inst.).mp3 – ۶٫۸ MB
Upera
۰۱٫ 스르륵.mp3 – ۶٫۸۵ MB
۰۲٫ 스르륵 (inst.).mp3 – ۶٫۸۵ MB

GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3

UploadBoy
۰۱٫ Because I Love You.mp3 – ۸٫۵ MB
۰۲٫ Because I Love You (Inst.).mp3 – ۸٫۵ MB
Upera
۰۱٫ Because I Love You.mp3 – ۸٫۴۸ MB
۰۲٫ Because I Love You (Inst.).mp3 – ۸٫۴۸ MB

BEN – My Sassy Girl OST Part.4

UploadBoy
۰۱٫ 운명처럼.mp3 – ۹٫۹ MB
۰۲٫ 운명처럼 (Inst.).mp3 – ۹٫۹ MB
Upera
۰۱٫ 운명처럼 (۱).mp3 – ۹٫۸۵ MB
۰۲٫ 운명처럼 (Inst.) (1).mp3 – ۹٫۸۶ MB

Joo Won, Im Do Hyuk – My Sassy Girl OST Part.5, 6

UploadBoy
۰۱٫ I Believe.mp3 – ۱۱٫۶ MB
۰۲٫ 너를 비워도.mp3 – ۹٫۶ MB
۰۳٫ I Believe (Inst.).mp3 – ۱۱٫۶ MB
۰۴٫ 너를 비워도 (Inst.).mp3 – ۹٫۶ MB
Upera
۰۱٫ I Believe.mp3 – ۱۱٫۶۴ MB
۰۲٫ 너를 비워도.mp3 – ۹٫۵۹ MB
۰۳٫ I Believe (Inst.).mp3 – ۱۱٫۶۴ MB
۰۴٫ 너를 비워도 (Inst.).mp3 – ۹٫۶۰ MB

====================

موزیک ویدیو

MV The One – My Sassy Girl OST Part.1

UploadBoy
۷۲۰
MV The One – My Sassy Girl OST Part.1 – ۷۲۰p.mp4 – ۵۳٫۴ MB
۴۸۰
MV The One – My Sassy Girl OST Part.1 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۹٫۸ MB
Upera
۷۲۰
MV The One – My Sassy Girl OST Part.1 – ۷۲۰p.mp4 – ۵۳٫۳۶ MB
۴۸۰
MV The One – My Sassy Girl OST Part.1 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۹٫۷۹ MB

MV SE O – My Sassy Girl OST Part.2

UploadBoy
۷۲۰
MV SE O – My Sassy Girl OST Part.2 – ۷۲۰p.mp4 – ۲۳٫۱ MB
۴۸۰
MV SE O – My Sassy Girl OST Part.2 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۴٫۰ MB
Upera
۷۲۰
MV SE O – My Sassy Girl OST Part.2 – ۷۲۰p.mp4 – ۲۳٫۱۵ MB
۴۸۰
MV SE O – My Sassy Girl OST Part.2 – ۴۸۰p.mp4 – ۱۴٫۰۱ MB

MV GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3

UploadBoy
۷۲۰
MV GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3 – ۷۲۰p.mp4 – ۴۱٫۴ MB
۴۸۰
MV GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۱٫۶ MB
Upera
۷۲۰
MV GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3 – ۷۲۰p.mp4 – ۴۱٫۴۱ MB
۴۸۰
MV GUMMY – My Sassy Girl OST Part.3 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۱٫۶۳ MB

MV BEN – My Sassy Girl OST Part.4

UploadBoy
۷۲۰
MV BEN – My Sassy Girl OST Part.4 – ۷۲۰p.mp4 – ۴۲٫۷ MB
۴۸۰
MV BEN – My Sassy Girl OST Part.4 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۱٫۹ MB
Upera
۷۲۰
MV BEN – My Sassy Girl OST Part.4 – ۷۲۰p.mp4 – ۴۲٫۶۷ MB
۴۸۰
MV BEN – My Sassy Girl OST Part.4 – ۴۸۰p.mp4 – ۲۱٫۹۲ MB

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیرنویس فارسی سریال دختر پرر وی من ۲۰۱۷ My Sassy Girl


زیرنویس فارسی تمام قسمتها کلیک کنید

E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10
E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20
E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30
E31 | E32برچسب ها

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
41 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فاطمه
فاطمه
5 سال قبل

سلام عزیزم . ممنون از سایت خوبتون . به نظرم سریال خیلی ضیف و معمولی بود . خودم به شخصه به خاطر بازیگر مرد سریال دانلود کردم ولی اصلا از موضوع داستان خوشم نیومد . خیلی کند و یکنواخت بود و به شدت داستانش ساده و معمولی بود .
عشق بین زن و مرد خیلی معمولی بود اصلا جالب بازی نکردن . هیچ حسی به بیننده انتقال نمی داد . یک جورایی حس کردم جوو وون از سر نیاز به پول حاضر شد تو این سریال بازی کنه . خیلی خسته بود و اصلا نمی تونست حس بگیره ، وقتی با بازی های قبلی اش مثل ماسک عروس و یونگ پال مقایسه کردم می تونم بگم افتضاح بود . نباید با بازی تو این سریال پرونده کاریش رو خراب می کرد . نه به اون بازی قشنگش تو سریال ماسک و نه به این بازی معمولیش تو این سریال
کلا این که بی جهت وقت نذارید و دانلود نکنید . خودم به شخصه بیشتر جاهاش رو جلو می زدم تا تموم شه .
به جای این سریال ، برید ماسک عروس ، یونگ پال ، داستان غم انگیز عشق و ملکه جاه طلب رو ببینید .
موفق باشید

park yun ha
park yun ha
6 سال قبل

سلام ببخشید یه سری از فالا حذف شده میشه رسیدگی کنین

아라🍂🍁
아라🍂🍁
6 سال قبل

یکم شبیه سریال های مدرن یکم که نه خیلی اصلا یکم توی تاریخ سازی کم کاری شد و تاریخی بهتر از اینم هست ولی در کل خوبه

یاسر
یاسر
6 سال قبل

سلام. میشه بگید این سریال قشنگتره یا پادشاه عاشق ؟ممنون

At
At
6 سال قبل

سلام میشه لطفا چند تا سریال قشنگ ک تازه تموم شدن یا درحال پخشن رو بهم معرفی کنید.
البته عروس خدای آب و پادشاه ماسک و شریک مشکوکو دیدم .

black
black
6 سال قبل

سلام میشه همه زیرنویس رو تو یه فایل زیپ قرار بدید ؟؟ ممنون

Fatemeh
Fatemeh
6 سال قبل

اعظم جون این سریال تموم شد؟

mm
mm
6 سال قبل

ممنون ممنون دستتون درد نکنه عالی عالی

mm
mm
6 سال قبل

سلام دستتون درد نکنه قسمت های هفته قبل هم ترجمه نشده ما منتظریم . می دونیم سرتون شلوغ شده با سریال های جدید ولی می خواهیم تا آخر این سریال رو ببینیم باز هم تشکر

black
black
6 سال قبل

من این سریال و هنوز ندیدم ولی بازیگرای خوبی داره ممنون