دانلود برنامه K-pop Star

post area

دانلود برنامه K-pop Star سری ۶

قسمت ۴۰ آخر اضافه شد

۲۰۱۶-۱۱-۲۲_۱۵۱۰۲۵

درباره برنامه :

سری مسابقات ستاره کی پاپ فصل ششم (اخرین شانس) یک مسابقه ی بزرگ بر اساس واقعیت است که جزو سه مسابقه ی بزرگ سرگرمی و
استعداد یابی در در برابر حضار سراسر دنیا برای پیدا کردن ستاره کی پاپ بعدی.
مسابقه های اولیه در سراسر زمین در آسیا، امریکای شمالی،امریکای جنوبی، اروپا و استرالیا برگزار میشود.
برنده میتونه در یکی ازین شرکت ها ( yg. jyp . antenna )به انتخاب خودش شروع به کار کنه   به اضافه ی جایزه نقدی سی صد میلیون دلاری و دو عدد ماشین مدرن و برند جدید و فرصت برای تبدیل شدن به مدل های تبلیغاتی و خیلی مزایای دیگر .

داوران :

Park Jin Young: JYP Entertainment
Yang Hyun Suk: YG Entertainment
Yoo Hee Yeol: Antenna Music

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت ۰۱ : سرور اپلودبوی

قسمت ۰۲ : سرور اپلودبوی

قسمت ۰۳ : سرور اپلودبوی

قسمت ۰۴ : سرور اپلودبوی

قسمت ۰۵ : سرور اپلودبوی

قسمت ۰۶: سرور اپلودبوی

قسمت ۰۷ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۰۸: سرور اپلودبوی

قسمت ۰۹ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۰ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۱ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۲ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۳ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۴ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۵ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۶ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۷ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۱۸ : سرور اپلودبوی

قسمت ۱۹ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۰ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۱ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۲ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۳ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۴ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۵ : سرور تیز فایل

قسمت ۲۶ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۷ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۸ : سرور اپلودبوی

قسمت ۲۹ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۳۰ : سرور اپلودبوی

قسمت ۳۱ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۳۲ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۳۳ : سرور اپلودبوی 

قسمت ۳۴ : سرور اپلودبوی

E35 : 540p » : Uploadboy 

E36 : 540p » : Uploadboy 

E37 : 540p » : Uploadboy  

E38 : 540p » : Uploadboy  

E39 : 540p » : Uploadboy

E40 End : 540p » : Uploadboy 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لینک سرو عصر اپلود

۱۶۱۲۰۴٫Kpop.Star.E03.Part1.540p.mkv – ۲۰۷٫۲۹ MB
۱۶۱۲۰۴٫Kpop.Star.E03.Part2.540p.mkv – ۳۱۴٫۱۸ MB
۱۶۱۲۱۱٫Kpop.Star.E04.Part1.540p.mkv – ۲۸۶٫۷۴ MB
۱۶۱۲۱۱٫Kpop.Star.E04.Part2.540p.mkv – ۲۷۰٫۱۸ MB
K-Pop.Star.S6.E01.540p.mkv – ۴۲۳٫۶۸ MB
K-Pop.Star.S6.E02.540p.mp4 – ۲۶۲٫۴۷ MB
K-Pop.Star.S06E03540p.mkv.mp4 – ۲۸۵٫۱۶ MB
K-Pop.Star.S6.E04.161204.540p.mkv – ۲۷۱٫۵ MB
K-Pop.Star.S6.E05.161204.540p.mkv – ۴۴۰٫۴۸ MB
K-Pop.Star.S6..E06.161211.540p.mkv – ۳۸۱٫۶۶ MB
K-Pop.Star.S6.E07.161211.540p.mkv – ۳۴۵٫۳۳ MB
۱۶۱۲۱۸٫Kpop.Star.E08.mkv – ۲۵۵٫۷۸ MB
۱۶۱۲۱۸٫Kpop.Star.E09.mkv – ۳۱۷٫۵۱ MB
۱۶۱۲۲۵٫Kpop.Star.E10.540p.mkv – ۲۹۵٫۰۱ MB
۱۷۰۱۰۱٫Kpop.Star.E11.mkv – ۲۵۶٫۸۶ MB
۱۷۰۱۰۱٫Kpop.Star.E12.mkv – ۳۱۰٫۰۱ MB
۱۷۰۱۰۸٫Kpop.Star.E13.mkv – ۲۶۴٫۲ MB
۱۷۰۱۰۸٫Kpop.Star.E14.mkv – ۳۰۲٫۶ MB
۱۷۰۱۱۵٫Kpop.Star.E15.540p.mkv – ۳۰۸٫۱ MB
۱۷۰۱۱۵٫Kpop.Star.E16.540p.mkv – ۳۰۱٫۳۸ MB
۱۷۰۱۲۲٫Kpop.Star.E17.540p.mkv – ۲۷۸٫۰۴ MB
۱۷۰۱۲۲٫Kpop.Star.E18.540p.mkv – ۳۲۵٫۸۱ MB
۱۷۰۲۰۵٫Kpop.Star.E21.540p.mkv – ۲۶۴٫۴۲ MB
۱۷۰۲۰۵٫Kpop.Star.E22.540p.mkv – ۳۱۵٫۷ MB
۱۷۰۲۱۲٫Kpop.Star.E23.540p.mkv – ۲۴۵٫۶۸ MB
۱۷۰۲۱۲٫Kpop.Star.E24.540p.mkv – ۳۲۸٫۶۳ MB
K-Pop.Star.S6.E25.540p-FMS.mkv – ۱۳۷ MB
K-Pop.Star.S6.E26540p-FMS.mkv – ۱۷۹٫۵۷ MB
۱۷۰۲۲۶٫Kpop.Star.E27.540p.mkv – ۲۴۹٫۷۸ MB
۱۷۰۲۲۶٫Kpop.Star.E28.540p.mkv – ۳۲۹٫۹۳ MB
۱۷۰۳۰۵٫Kpop.Star.E29.540p.mkv – ۲۶۴٫۰۱ MB
۱۷۰۳۰۵٫Kpop.Star.E30.540p.mkv – ۳۲۹٫۸۴ MB
۱۷۰۳۱۲٫Kpop.Star.E31.540p.mkv – ۳۰۵٫۲ MB
۱۷۰۳۱۲٫Kpop.Star.E32.540p.mkv – ۲۷۳٫۱ MB
۱۷۰۳۱۹٫Kpop.Star.E33.540p.mkv – ۲۵۲٫۷۸ MB
۱۷۰۳۱۹٫Kpop.Star.E34.540p.mkv – ۲۹۶٫۲۱ MB
۱۷۰۳۲۶٫Kpop.Star.E35.540p.mkv – ۳۱۹٫۳۴ MB
۱۷۰۳۲۶٫Kpop.Star.E36.540p.mkv – ۲۳۲٫۱۹ MB
۱۷۰۴۰۲٫Kpop.Star.E37.540p.mkv – ۲۵۳٫۲۵ MB
۱۷۰۴۰۲٫Kpop.Star.E38.540p.mkv – ۲۹۰٫۴۱ MB
۱۷۰۴۰۹٫Kpop.Star.E39.540p.mkv – ۲۹۸٫۱۲ MB
۱۷۰۴۰۹٫Kpop.Star.E40.END.540p.mkv – ۳۱۸٫۸۶ MB

 

لینک های دانلود

==================

فصل اول

قسمت ۰۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ : دانلود با لینک مستقیم

=========

فصل دوم

قسمت ۰۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۲ : دانلود با لینک مستقیم

=========

فصل سوم

قسمت ۰۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ : دانلود با لینک مستقیم

=========

فصل چهارم

قسمت ۰۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ : دانلود با لینک مستقیم

دانلود Special : دانلود با لینک مستقیم

=========

فصل پنجم

قسمت ۰۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۱ : دانلود با لینک مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

زیرنویس فارسی کلیک

برچسب ها

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
12 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mohii
mohii
5 سال قبل

سلام . قسمت ۱۹ -۲۰ فقط تو قسمت اپلود بوی هست که اونم مشکل داره و توی قسمت عصراپلود هم اصلا نیست . اگه ممکنه۱۹ -۲۰ قرار بدید

Zahra
Zahra
6 سال قبل

خیلی ممنون☺☺ای کاش ۵۴۰میذاشتین.

zahra
zahra
6 سال قبل

سلام قسمت ۱۹و۲۰ که لینکش رو فقط از آپلود بوی گذاشتین مشکل داره اگه میشه لطفا چک بکنید.مرسی

زهرا
زهرا
6 سال قبل

سلام میخواستم بگم الان بهمن ماهیم و ما منتظر:) لطفا ادامه این برنامه رو بذارید خیلی ممنون.

زهرا
زهرا
6 سال قبل

سلام خسته نباشید ادامه این برنامه رو نمیذارید؟

Zahra
Zahra
6 سال قبل

سلام خسته نباشد
اگه میشه مسابقه star dance bettle رو با کیفیت خوب تو سایتتون بزارید من هرچی گشتم پیدا نکردم???